Pågående samarbeten

 

IUC Väst- React PTC

React PTC utgår från tre huvudspår; ett attraktivt, tillgängligt och bättre rustat Produktionstekniskt Centrum. PTC arbetar med att hitta nya arbetssätt för att bredda rekryteringsbasen och bidra till ökad mångfald och kompetens inom industrin.

 

IDC - Catalyst För smart och hållbar produktion

Projektets målgrupp är den tillverkande industrin. Företagen ges möjlighet att öka sin konkurrenskraft och lönsamhet genom att bland annat ta del av nya affärsmodeller och ökad kunskap om vad som behövs för att bli en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet.

 

Nätverk för jämställdhet, Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen genomför bland annat nätverksträffar med kommuner, myndigheter och andra organisationer. Syftet med nätverksträffarna är att utbyta kunskap, erfarenhet och att få samverka med andra.

 

Dafgårds

Tillverkar olika typer av färdigmat till livsmedelsbutiker, restauranger med flera. Genomför utbildningsinsatser för hållbar organisationsutveckling. 

 

Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg vid Högskolan i Skövde

CLAS är en plattform för samverkan mellan akademi och arbetsliv. Akademi och arbetsliv ska gemensamt bidra till utvecklingen av Skaraborg till en kunskapsregion.

 

Jämställda.nu

En intresseförening med fokus på jämställdhet, som bland annat arrangerar aktiviteter under internationella kvinnodagen i Skövde.

 

Volvo Group

I Volvos ledarskapsutbildning ingår det att fördjupa sin kompetens kring  om social hållbarhet och  vad som kännetecknar en socialt hållbar organisation, där människor är trygga och får bidra med sitt "hela" jag. Kunskap om jämställdhet och mångfald utgör en grund för hur lagarbete kan förbättras och utvecklas genom att arbeta med det direkt i verksamheten.