Utbildningar och workshops

Vi erbjuder utbildningar, stöd och rådgivning inom området jämställdhet, antidiskrimineringsarbete inkludering och arbete med social hållbarhet. Läs mer om de olika utbildningarna här.

DOSA-diskrimineringsfri och säker arbetsplats

DOSA är en metod och ett koncept som fördjupar arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö enligt diskrimineringslagen med arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Utbildningen innehåller metoder, verktyg och ni behöver för att  organisera och systematisera arbetet med arbetsmiljö.

 

Jämställdhetsstöd i projekt

Driver ni ett projekt och behöver utbildning och stöd i form av jämställdhetsintegrering, horisontella principer, arbete med social hållbarhet? EDCS har gedigen erfarenhet av att fungera som stöd i arbetet.

Kompetensutvecklingsprogram växtnätet

Genom föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte ges deltagarna möjlighet att fördjupa och utveckla kunskap inom område social hållbarhet.